Słoneczne Podlasie-Portal Turystyczny

ZNAJDŹ NOCLEG NA PODLASIU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy

Najstarszy z polskich parków krajobrazowych. Teren ukształtowany przez lodowiec. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego leży najgłębsze polskie jezioro - Hańcza.

ATRAKCJE PODLASIA »

Strona Główna » Miejscowości Podlasia - Supraśl - miasto na pograniczu dwóch kultur

Supraśl - miasto na pograniczu dwóch kultur

Supraśl to podlaskie miasteczko o statusie uzdrowiska otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej. Przechadzając się po uliczkach Supraśla nietrudno zauważyć wpływy dwóch kultur: wschodniej i zachodniej. Świadczy o tym architektura miasta, a wśród niej okazała cerkiew obronna. 

Cerkiew Zwiastowania NMP powstała na początku XVI wieku. Jest jedyną gotycko-bizantyjską cerkwią obronną w Polsce i jedną z trzech w Europie. Wpływ rusko-bizantyjski widoczny jest w planie świątyni. Natomiast wpływ europejski, gotycki dostrzec można w ostrołukowych oknach, sklepieniach oraz czterech narożnych wieżach. Wschodni charakter cerkwi przejawiał się także w jej wnętrzu, gdzie ściany zostały ozdobione freskami. Znajdował się w niej również misternie zdobiony, barokowy ikonostas. W tym kształcie cerkiew przetrwała do 1944 r., kiedy to Niemcy wysadzili ją w powietrze. Odbudowa świątyni miała miejsce w latach 90-tych XX wieku. Od tamtej pory gospodarzami cerkwi są prawosławni mnisi Męskiego Klasztoru Zwiastowania NMP.

Supraśl był w pierwszej połowie XIX wieku ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Swoje fabryki zakładali tu m.in. Wilhelm Zachert, Buchholtz i Jansen. W latach 60-tych XIX wieku miejscowe fabryki zaczęły przegrywać z białostockimi. Epoka industrialna Supraśla zakończyła się w 1944r. Po tym okresie zostały pamiątki w postaci drewnianych domów tkaczy, kościoła katolickiego, kościoła ewangelickiego, parku i pałacu Buchholtzów. 

Zabytki Supraśla:
 • obronna Cerkiew Zwiastowania NMP
 • zespół klasztoru Bazylianów (XVI w.)
 • Pałac Archimandrytów (1635-1655)
 • Kościół Świętej Trójcy (1861-1865)
 • dawna drewniana karczma (XVII/XIX w.)
 • secesyjny pałac Buchholtzów z parkiem (1892-1903)
 • dawne fabryki Jansena i Zacherta (XIX w.)
 • drewniane domy tkaczy (XIX w.)
 • kościół MB Królowej Polski - dawny kościół ewangelicko-augsburski (1885)
 • cmentarz ewangelicki z grobowcami Zachertów i Buchholtzów
 • Dom Ogrodnika (XVIII w.)
Informacje zaczerpnięto z:
- Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

[justyna]

  © 2009-2014 SlonecznePodlasie.pl