Słoneczne Podlasie-Portal Turystyczny

ZNAJDŹ NOCLEG NA PODLASIU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Klasztor Kamedułów nad Wigrami

Klasztor Kamedułów nad Wigrami

Klasztor położony na półwyspie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, otoczony jeziorem Wigry. Zakonników sprowadził na wyspę król Jan Kazimierz w 1667 roku, z warszawskich Bielan, chcąc pojednać się z Bogiem.

ATRAKCJE PODLASIA »

Strona Główna » Miejscowości Podlasia - Supraśl - miasto na pograniczu dwóch kultur

Supraśl - miasto na pograniczu dwóch kultur

Supraśl to podlaskie miasteczko o statusie uzdrowiska otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej. Przechadzając się po uliczkach Supraśla nietrudno zauważyć wpływy dwóch kultur: wschodniej i zachodniej. Świadczy o tym architektura miasta, a wśród niej okazała cerkiew obronna. 

Cerkiew Zwiastowania NMP powstała na początku XVI wieku. Jest jedyną gotycko-bizantyjską cerkwią obronną w Polsce i jedną z trzech w Europie. Wpływ rusko-bizantyjski widoczny jest w planie świątyni. Natomiast wpływ europejski, gotycki dostrzec można w ostrołukowych oknach, sklepieniach oraz czterech narożnych wieżach. Wschodni charakter cerkwi przejawiał się także w jej wnętrzu, gdzie ściany zostały ozdobione freskami. Znajdował się w niej również misternie zdobiony, barokowy ikonostas. W tym kształcie cerkiew przetrwała do 1944 r., kiedy to Niemcy wysadzili ją w powietrze. Odbudowa świątyni miała miejsce w latach 90-tych XX wieku. Od tamtej pory gospodarzami cerkwi są prawosławni mnisi Męskiego Klasztoru Zwiastowania NMP.

Supraśl był w pierwszej połowie XIX wieku ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Swoje fabryki zakładali tu m.in. Wilhelm Zachert, Buchholtz i Jansen. W latach 60-tych XIX wieku miejscowe fabryki zaczęły przegrywać z białostockimi. Epoka industrialna Supraśla zakończyła się w 1944r. Po tym okresie zostały pamiątki w postaci drewnianych domów tkaczy, kościoła katolickiego, kościoła ewangelickiego, parku i pałacu Buchholtzów. 

Zabytki Supraśla:
 • obronna Cerkiew Zwiastowania NMP
 • zespół klasztoru Bazylianów (XVI w.)
 • Pałac Archimandrytów (1635-1655)
 • Kościół Świętej Trójcy (1861-1865)
 • dawna drewniana karczma (XVII/XIX w.)
 • secesyjny pałac Buchholtzów z parkiem (1892-1903)
 • dawne fabryki Jansena i Zacherta (XIX w.)
 • drewniane domy tkaczy (XIX w.)
 • kościół MB Królowej Polski - dawny kościół ewangelicko-augsburski (1885)
 • cmentarz ewangelicki z grobowcami Zachertów i Buchholtzów
 • Dom Ogrodnika (XVIII w.)
Informacje zaczerpnięto z:
- Demart, "Polska Niezwykła. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Przewodnik"

[justyna]

  © 2009-2014 SlonecznePodlasie.pl