Słoneczne Podlasie-Portal Turystyczny
Strona Główna » Atrakcje na Podlasiu - Wisząca Dolina Gaciska

Wisząca Dolina Gaciska

Wisząca Dolina Gaciska -  jest to sucha dolina, której dno jest zwieszone około 10m nad rzeką Czarna Hańcza.  Dolina powstała w wyniku działalności wypływających spod lodowca rzek i strumieni w miejscu ich ujścia do dolin i obniżeń wypełnionych martwym lodem.  W wyniku wytopienia  się martwego lodu odsłania się położone znacznie niżej co powoduje, że dno doliny, uchodzącej do tego zagłębienia  jest „zawieszone”. Jest to to dawne koryto rzeki Czarnej Hańczy położone na obszarze wsi Kruszki i Malesowizna.

Artykuły o podobnej tematyce:

Jezioro Jeglówek  Suwalski Park Krajobrazowy  

  © 2009-2014 SlonecznePodlasie.pl