Słoneczne Podlasie-Portal Turystyczny

ZNAJDŹ NOCLEG NA PODLASIU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy

Najstarszy z polskich parków krajobrazowych. Teren ukształtowany przez lodowiec. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego leży najgłębsze polskie jezioro - Hańcza.

ATRAKCJE PODLASIA »

Strona Główna » Atrakcje na Podlasiu - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – utworzony 24 maja 1988 r. im. Profesora Witolda Sławińskiego. Celem ochrony jest zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Puszcza jest terenem zróżnicowanym pod względem etnicznym i kulturowym. Zamieszkiwali ją m. in. Polacy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Tatarzy, Żydzi oraz Niemcy. Dzisiaj nadal jest terenem zróżnicowanym pod względem kulturowo-religijnym. Stykają się tu bowiem wyznawcy trzech religii:katolicy, prawosławni oraz muzułmani.

W Parku Puszczy Knyszyńskiej utworzono wiele szlaków turystycznych: Szlak Powstania Styczniowego, Szlak Napoleoński, Szlak Tatarski Mały, Szlak Tatarski Duży, Szlak do Góran.
kładki w Puszczy KnyszyńskiejOgrodniczki - wyciąg narciarskiPuszcza Knyszyńska

  © 2009-2014 SlonecznePodlasie.pl