Słoneczne Podlasie-Portal Turystyczny

ZNAJDŹ NOCLEG NA PODLASIU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Klasztor Kamedułów nad Wigrami

Klasztor Kamedułów nad Wigrami

Klasztor położony na półwyspie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, otoczony jeziorem Wigry. Zakonników sprowadził na wyspę król Jan Kazimierz w 1667 roku, z warszawskich Bielan, chcąc pojednać się z Bogiem.

ATRAKCJE PODLASIA »

Strona Główna » Atrakcje na Podlasiu - Cmentarzysko Jaćwingów

Cmentarzysko Jaćwingów

Jaćwingowie zamieszkiwali obecne tereny Suwalszczyzny- ich terytorium rozciągało się od okolic jeziora Wiżajny po dolinę Biebrzy na południu. Centrum plemienne Jaćwingów znajdowało się w okolicach wsi Osinki- Szwajcaria- Żywa Woda- Czarnakowizna. Osady rodowe rozmieszczone były blisko siebie, jednak cały lud tworzył raczej luźne związki rodowo- plemienne. Jaćwingowie jednoczyli się dopiero, gdy chodziło o wyprawę łupieżniczą lub wojnę- wówczas wybierany był wódz, który to z czasem starał się rozciągać swoją władzę również na okres pokoju. Starania te dawały zalążek późniejszych księstw. 

Jaćwingowie trudnili się rolnictwem, łowiectwem, rybołóstwem, hodowlą- hodowali świnie, owce oraz tarpany- dzikie konie mieszkające w lasach, które obecnie są wymarłym gatunkiem. Jaćwingowie byli ludem wojowniczym i chętnie wyjeżdżali na wyprawy po łupy- w okolice Grudziądza, Drohiczyna czy Lublina.

W Szwajcarii znaleźć możemy cmentarzysko tego dawnego ludu- kurhany z pochówkami książęcymi, których pochodzenie datuje się na IV-V w. n.e.  Jaćwingowie w okresie wędrówki zmienili obrządek chowania zmarłych i przeszły na ciałopalenie. W okolicach Suwałk w większości znaleźć możemy właśnie pochówki popielcowe przykryte dużymi kurhanami kamiennymi.

Po wielu wojnach z innymi ludami - mazowieckimi i ruskimi ostatecznie kres ludu położyli Krzyżacy. Przez 30 lat najeżdżali i podbijali Jaćwież, ta jednak stawiała opór, w czym pomagała im puszcza, którą doskonale znali w przeciwieństwie do swojego wroga. W latach 1278- 1283 nastąpił ostateczny pogrom dzielnych wojów.

Dzisiaj po dawnych Jaćwingach zostały nam niektóre miejsca Podlasia, w których nazwie zachowała się cząstka dawnych nazw plemion- Sudowów, Nadrowowie, Kresmeni, Hańczanie, Wi(n)granie.

  © 2009-2014 SlonecznePodlasie.pl