Słoneczne Podlasie-Portal Turystyczny

ZNAJDŹ NOCLEG NA PODLASIU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy

Najstarszy z polskich parków krajobrazowych. Teren ukształtowany przez lodowiec. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego leży najgłębsze polskie jezioro - Hańcza.

ATRAKCJE PODLASIA »

Strona Główna » Atrakcje na Podlasiu - Cmentarzysko Jaćwingów

Cmentarzysko Jaćwingów

Jaćwingowie zamieszkiwali obecne tereny Suwalszczyzny- ich terytorium rozciągało się od okolic jeziora Wiżajny po dolinę Biebrzy na południu. Centrum plemienne Jaćwingów znajdowało się w okolicach wsi Osinki- Szwajcaria- Żywa Woda- Czarnakowizna. Osady rodowe rozmieszczone były blisko siebie, jednak cały lud tworzył raczej luźne związki rodowo- plemienne. Jaćwingowie jednoczyli się dopiero, gdy chodziło o wyprawę łupieżniczą lub wojnę- wówczas wybierany był wódz, który to z czasem starał się rozciągać swoją władzę również na okres pokoju. Starania te dawały zalążek późniejszych księstw. 

Jaćwingowie trudnili się rolnictwem, łowiectwem, rybołóstwem, hodowlą- hodowali świnie, owce oraz tarpany- dzikie konie mieszkające w lasach, które obecnie są wymarłym gatunkiem. Jaćwingowie byli ludem wojowniczym i chętnie wyjeżdżali na wyprawy po łupy- w okolice Grudziądza, Drohiczyna czy Lublina.

W Szwajcarii znaleźć możemy cmentarzysko tego dawnego ludu- kurhany z pochówkami książęcymi, których pochodzenie datuje się na IV-V w. n.e.  Jaćwingowie w okresie wędrówki zmienili obrządek chowania zmarłych i przeszły na ciałopalenie. W okolicach Suwałk w większości znaleźć możemy właśnie pochówki popielcowe przykryte dużymi kurhanami kamiennymi.

Po wielu wojnach z innymi ludami - mazowieckimi i ruskimi ostatecznie kres ludu położyli Krzyżacy. Przez 30 lat najeżdżali i podbijali Jaćwież, ta jednak stawiała opór, w czym pomagała im puszcza, którą doskonale znali w przeciwieństwie do swojego wroga. W latach 1278- 1283 nastąpił ostateczny pogrom dzielnych wojów.

Dzisiaj po dawnych Jaćwingach zostały nam niektóre miejsca Podlasia, w których nazwie zachowała się cząstka dawnych nazw plemion- Sudowów, Nadrowowie, Kresmeni, Hańczanie, Wi(n)granie.

  © 2009-2014 SlonecznePodlasie.pl